Sivu päivitetty 18.10.2012
MSR Finser Oy

Kauppapuistikko 12 B 24
65100 Vaasa

Puh +358 400 250077
Fax -
Sähköposti

 

Mikä on vakuutusmeklari

Mikä on vakuutusmeklari?

Vakuutuksenottaja voi käyttää meklaria edustajanaan ja neuvonantajanaan riskienhallintaan, vakuuttamiseen ja vahinkoihin liittyvissä asioissa. Vakuutusmeklari voi tarjota asiantuntemustaan esimerkiksi riskikartoituksessa sekä antaa asiakkaalle tietoa vakuutuksen valintaan liittyen markkinoiden hintatasosta ja saatavilla olevasta vakuutusturvasta. Koska vakuutusmeklari ei edusta vakuutusyhtiöitä, hän voi vertailla kaikkia vakuutusmarkkinoilla olevia vakuutusratkaisuja. Meklari voi antaa asiantuntemustaan myös vahinkoneuvotteluissa ja tarjota muutoinkin jatkuvaa vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitoa.

Meklari on itsenäinen ja riippumaton vakuutuksenvälittäjä, joka välittää vakuutuksia useisiin eri vakuutusyhtiöihin asiakkaansa etua tavoitellen. Vakuutusmeklari ei voi olla vakuutusyhtiöön työ-, asiamies- tai muussa taloudellisessa riippuvuussuhteessa. Periaatteellisena erona vakuutusyhtiön edustajaan on siten se, että vakuutusmeklari ei ole vakuutusyhtiön vaan asiakkaan edustaja ja toimii tämän toimeksiannosta.

Kuka voi toimia vakuutusmeklarina?

Vakuutusmeklareiden toimintaa sääntelevä vakuutuksenvälittäjälaki luo yleiset puitteet vakuutusmeklaritoiminnalle. Laissa vakuutusmeklaritoimintaa harjoittavaa henkilöä kutsutaan vakuutuksenvälittäjäksi. Käytännössä nimitys vakuutusmeklari on kuitenkin yleisemmin käytetty.

Vakuutusmeklarina voi Suomessa toimia vain henkilö tai yritys, jonka Finanssivalvonta (FiVa) on hyväksynyt merkittäväksi viraston vakuutuksenvälittäjärekisteriin. Vain rekisteriin merkitty henkilö voi käyttää toiminimessään vakuutusmeklarinimitystä.

1.9.2005 uudistetun lain mukaan vakuuttamiseen liittyvissä asioissa voi konsultoida vastiketta vastaan vain henkilö tai yritys joka on merkitty FiVa:n vakuutusedustajarekisteriin! Uuden lain mukaan vakuutuksen välittäjällä on oltava 1.120.200 €:n (v. 2012) vastuuvakuutus taloudellisia vahinkoja varten, joista vakuutusmeklari tämän lain mukaan voi olla korvausvastuussa.


  KOSILA - Powered by DN 10