Sivu päivitetty 5.7.2007
MSR Finser Oy

Kauppapuistikko 12 B 24
65100 Vaasa

Puh +358 400 250077
Fax -
Sähköposti

 
Palvelut 

Riskienhallinta

Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinta on kaikkea yrityksessä tehtävää työtä riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Se on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön toimia, johon koko henkilöstö osallistuu, kukin omassa roolissaan. Onnistunut riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa.

Riskienhallinta jakaantuu selkeisiin päävaiheisiin:

 1. Riskien tunnistaminen ja arviointi

  Mitä kaikkea voi tapahtua? Miksi? Mitä siitä voi seurata. Kuinka suuri aiheutuva vahinko voi enimmillään olla? Millaiset riskit ovat suurimmat, millaiset todennäköisimmät? Riskien tunnistamisen tulee kattaa kaikkea toimintaa yrityksessä.

 2. Riskienhallinnan keinojen määrittäminen

  Riskejä voidaan yrittää välttää, niitä voidaan yrittää pienentää, niitä voidaan siirtää tai ne voidaan pitää. Jokaisen tunnistetun riskin osalta tulee päättää, kuinka siihen suhtaudutaan.

 3. Vahinkoihin varautuminen

  Riskejä ei voi aina täysin poistaa. Siksi vahinkoihin on pystyttävä varautumaan. Tällä tavalla varmistetaan toiminnan nopea jatkuminen ongelmatilanteissakin. Yrityksessä on tärkeää luoda toimintasuunnitelmat poikkeustilanteita varten.

 4. Seuranta ja vahingoista oppiminen

  Vahingoista voidaan ja kannattaakin oppia. Erityisen tärkeää on pitää kirjaa myös ns läheltä piti-tilanteista. Ne ovat halvin tapa oppia vahingosta, jonka seuraukset sillä kertaa jäivät puuttumaan.

  KOSILA - Powered by DN 10